Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

To Our Countries – Let there be peace!

Posted by Fredsvenn on October 13, 2014

https://culturalglimpse.files.wordpress.com/2014/10/to-our-country.jpg?w=464&h=692

I have a right to peace of mind

-
To Our Countries is a project produced by a group of youths who live in Sweden and are originally from Syria, Iraq, Lebanon and Palestine. It is a beautiful piece of art done by two Syrian ladies in the hope of living in peace one day in the Middle East. This video describes the pain and war in Syria, Iraq, Lebanon and Palestine.

Syria (3 years of war)…A war that never knew its beginning… a war dreaming of an end”

Iraq (10 years of war)… A liberation that divided what’s already divided and broke what’s already broken”

Lebanon (40 years of war)…40 years that made little Lebanon very big in its scars and daily struggles”

Palestine (60 years of war)…More than 60 years of violations and howls of generations witnessing the illogicality of yesterday”

The video ends with the hope that one day we will see our countries living in peace and love

“To our countries, the countries of wars and pain. The countries of love and dreams. Our countries…”

An excerpt about Baghdad:

In Iraq there has been a liberation for more than 10 years.  A liberation from injustice, oppression and tyranny that came with a greater tyranny, injustice and oppression, where the people of the country were all expelled.

A liberation that divided what was already divided and what broke what’s already broken. A liberation where civilizations cease to exist. A liberation which all Iraqi citizens were marginalized regardless of their ethnic or religious background.

A liberation that enslaved people and demolished homes. One that killed the human and the motherland.”

The production

Faia says: “We saw news in different tv-channels, devastating and horrifying. We wanted to do something. Rihan told me what’s happening in the region. She is the journalist. And I started to sing, for every country she mentioned, I came up with a new song.

Rihan: “We try to unite the countries, the ethnicities and religions, not to divide them. We have translated the video into English. We want everybody in the world to understand how we feel and think.

I am happy to be living in Södertälje, Sweden. Assyrian/Chaldean/Syriac people from all over the Middle East are here, we are represented here and therefore we have a knowledge that very few others posses.”

Others in this project were: Rana Tourani, George Hayrabedian, Fouad Yaghmour Nadine Jazzar and Samer Wastin.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Armenia in the 3rd millennium BC: Armi, Arman(um), Aram

Posted by Fredsvenn on October 11, 2014

-

-

-

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Neil Young: “Who’s Gonna Stand Up?”

Posted by Fredsvenn on October 11, 2014

-

The classic rock icon Neil Young have released a brand new single “Who’s Gonna Stand Up?” from his upcoming orchestral album Storytone. The album is set for a November release via Warner Bros. Records. 

Young first performed the new track live with his band Crazy Horse at a series of shows in the U.K. this summer. He also performed an acoustic version solo back on September 13 at the Walnut Creek Amphitheater in Raleigh, North Carolina at Farm Aid. 

Young has recorded the track with a 92-piece symphony and choir for his new all-orchestral album. Young worked with renowned German composer Chris Walden and producer Niko Bolas, who in the past worked with Young on other hits including “Rockin’ In The Free World” (1989) and “Living With War” (2006). 

Listen to the orchestral, live, and acoustic versions of “Who’s Gonna Stand Up?”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The Geopolitics of World War III – The real reason Russia and Syria are being targeted right now

Posted by Fredsvenn on October 11, 2014

-

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vestens forhold til Sørvest Asia, og hva vi bør kreve!

Posted by Fredsvenn on October 10, 2014

Ja, nå vil jeg unnlate å nevne USAs egne planer for de går så langt at man ville ha stemplet meg som konspirator bare jeg hadde sitert noen av planene deres. Norge er stort sett å anse i samme klasse som USA ettersom man bruker nesten en tredjedel på investeringer i USA og ettersom Norge støtter USA i nesten samtlige saker.

Det eksisterer også en konsensus om at det vi gjør er bra, på tross at vi nå i de siste 40 åra har utryddet 50 av alle dyrearter, produserer stadig flere varer som vi bare brenner, inkludert nesten 50 % av all mat vi produserer, forurenser og fostyrrer klima og miljø her på jorda, har et samfunn basert på økende forskjeller mellom rike og fattige mm.

Men, ja, når det kommer til Vesten og deres forhold til folkene i SV Asia, så har det vell aldri vært særlig bra. Romerne angrep, deretter var det bysants, så fulgte korsfarere og derettter kolonisering. I dag er det blant annet kriger og sanksjoner.

SV Asia er opphavet til vår kultur og sivilisasjon, inkludert vårt indoeuropeiske språk, som etter all trolig er en avkommer av urartierne (Aratta/Urartu) og hurrierne, som vil si urbefolkningen i regionen.

SV Asia er også et område med mye olje og andre naturressurser som Vesten er interesserte i å få kontroll over. Den politikken Vesten har ført med USA i spissen har stort sett dreid seg om å styre denne regionen og kontrollere naturressursene der. Til stor ulykke for regionens befolkning, være seg kristne eller muslimer.

Israel ble dannet ut fra hvordan sionistene ser på verden. Tenk deg om russerne kom til Norge for å gjøre det til sist ettersom (hvis det var tilfellet) de bodde her for 2000 år siden. Det er dette som var tilfellet med palestinerne, hvor av 40 % av dem var kristne. I stedet for å vende tilbake som venner og allierte, vendte sionistene til Palestina for å kolonisere og alt hva det bringer med seg.

Det er lite tvil om at Syria har vært skueplass for en ny kald krig mellom øst og vest. CIA var til stede før demonstrasjonene startet og det med planer om å foreta et regimeskifte, noe som det ble laget planer om allerede i 1996, da man planla å gå til krig mot 7 land:

“We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran” – General Wesley Clark. Retired 4-star U.S. Army general, Supreme Allied Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia.

Brzinski jobbet for Carter da han var med å etablere al Qaeda og Mujahedeen i Afghanistan på begynnelsen av 1980-tallet. Og de har vært til pest og plage i ettertid. Ikke så mye for USA (selv om det er det vi gjerne får høre om), men for andre folk, inkludert armenerne, som måtte forsvare seg mot dem i Nagorno Karabakh konflikten på begynnelsen av 1990-tallet.

Brsinki hevder at den beste måten å gå frem på for å få kontroll over regionen er å lage en krise fra Pakistan til middelhavskysten (noe man har klart gjennom å fyre opp under opprørere i Syria, noe som har ført til utviklingen av ISIS), noe som også Bernard Lewis (av Erdvard Said beskrevet som den typiske orientalist) som ønsker å splitte opp SV Asia i mindre lettere styrte enklaver.

Russland og Kina, som har det meste av verden med seg (både Asia, Afrika og Latin Amerika), selv om vi til stadighet for høre at USA representerer det såkalte verdenssamfunnet, har støttet regjeringen i Syria, inkludert Assad. Faktisk fikk de i begynnelsen av konflikten Assad til å følge FN sporet, men ettersom målet var regimeskifte, så hjalp det lite at Assad valgte å følge FN sporet.

Dermed ikke sagt at Russland og Kina ikke er interesserte i å mele sin egen kake, slik Vesten tydeligvis er. Det er det nasjonal realpolitikk dessverre handler om, og årsaken til at Nansen protesterte mot Folkeforbundet. Han var interessert i fred og internasjonalt samarbeid, men så at stormaktene ikke endret sin politikk, men at Folkeforbundet kun ble et skalkeskjul. Det var dette han protesterte mot.

Russland har blant annet en militærbase i Syria. I tillegg kommer at de har tradisjonelt samarbeidet godt med land i SV Asia. De ønsker hverken å miste sin militærbase eller at regjeringene i SV Asia skal bli veltet, noe de frykter vil føre til at fundamentalistiske muslimer kommer til makten.

Free Syrian Army (FSA) som ble hilst velkommen som frigjørere av Vesten var langt fra så frigjørende som det skulle virke som i vestlig media. Blant annet erklærte de at kristne og alewitter enten skulle utryddes eller i det minste ut av Syria. Det er sunni muslimer som blir støttet av de samme som nå støtter ISIL, inkludert Qatar og Saudi Arabia.

Qatar og Saudi Arabia, som nettopp har slått et likhetstegn mellom terrorister og ateister, har ytterst lite å lære syrere om demokrati. Men til tross for dette skal de nå trene opp såkalte moderate opprørere i Syria. Dette samtidig som Tyrkia støtter opp under ISIL og Vesten bomber syrisk infrastruktur og rolig ser på at befolkningen i Kobane blir massakrert. Det burde gå opp et lys for hver og en.

Jeg tror ikke SV Asia takler mer av kolonisering og undertrykking, bomber og drap. Det er ikke der problemet ligger. Man kommer ikke til å knekke de fundamentalistiske kreftene på den måte. Dette ikke aller minst på grunn av at disse kreftene nettopp har oppstått som en reaksjon på den vestlige barbariske politikken som nå på nytt blant annet har knust både Irak og Syria.

Det må fredelige midler til som gjør at ISIS ikke får støtte fra lokalbefolkningen, de må få fryst sine midler og ikke motta flere våpen. Tyrkia må slutte sin med sin støtte til ISIL, noe også Qatar og Saudi Arabia må gjøre. Dette gjelder også for opprørerne/terroristene i Syria. Man må tilbake til FN sporet og la Syria være Syria på lik linje med at Norge er Norge. Hvor godt hadde vi vell likt det om syrere kom til Norge for å utpeke våre nye leder?

I tillegg bør vi støtte befolkningen i SV Asia massivt – gjerne via nødhjelp. Den gjerrige holdningen Norge har vist når det kommer til denne delen av verden, som Norge selv har vært med på å knuse, er fordervelig og tarvelig. Det er langt over ti millioner flyktninger i området og byer ligger øde. Vi har med andre ord vært med på noe av det frykteligste som har funnet sted i moderne tid.

Hva vi har ødelagt av historie og av saker som kunne ha fortalt oss om vår sivilisasjons spede begynnelse er enorme, uvurderlige og uoverskuelige! Denne verden trenger nå at vi for alvor tar tak i klima og miljøpolitikken. Bombing hører fortiden til!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Indo-European languages tree by Levenshtein distance

Posted by Fredsvenn on October 10, 2014

Armenian language

In information theory and computer science, the Levenshtein distance is a string metric for measuring the difference between two sequences. Informally, the Levenshtein distance between two words is the minimum number of single-character edits (i.e. insertions, deletions or substitutions) required to change one word into the other.

Levenshtein distance may also be referred to as edit distance, although that may also denote a larger family of distance metrics. It is closely related to pairwise string alignments.

It is named after Vladimir Levenshtein, a Russian scientist who has done research in information theory, error-correcting codes, and combinatorial design, and who considered this distance in 1965.

The evolution of languages closely resembles the evolution of haploid organisms. This similarity has been recently exploited to construct language trees. The key point is the definition of a distance among all pairs of languages which is the analogous of a genetic distance.

Many methods have been proposed to define these distances, one of this, used by glottochronology, compute distance from the percentage of shared “cognates”. Cognates are words inferred to have a common historical origin, and subjective judgment plays a relevant role in the identification process.

Here we push closer the analogy with evolutionary biology and we introduce a genetic distance among language pairs by considering a renormalized Levenshtein distance among words with same meaning and averaging on all the words contained in a Swadesh list. The subjectivity of process is consistently reduced and the reproducibility is highly facilitated.

We test our method against the Indo-European group considering fifty different languages and the two hundred words of the Swadesh list for any of them. We find out a tree which closely resembles the one published in with some significant differences.

Indo-European languages tree by Levenshtein distance

Levenshtein distance

Linguistic distance

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

If people understood this one thing, we would have revolution overnight

Posted by Fredsvenn on October 10, 2014

-

If people understood this one thing, we would have revolution overnight

Martin Luther King, Jr. was working towards a guaranteed basic income for all when he was killed. Wealth inequality, neoliberalism, the actions of the Federal Reserve, along with the greed and theft of the global elite have made the call for a guaranteed basic income for all even more urgent in 2014 than in the 1960s.

David DeGraw, interviewed here by Dennis Trainor, Jr. of Acronym TV claims the alternative is a violent revolution.

In his new book, The Economics of Revolution, DeGraw writes:

“Having that much wealth consolidated within a mere 1% of the population, while a record number of people toil in poverty and debt, is a crime against humanity.  For example, it would only cost 0.5% of the 1%’s wealth to eliminate poverty nationwide.  Also consider that at least 40% of the 1%’s accounted for wealth is sitting idle. That’s an astonishing $13 trillion in wealth hoarded away, unused.”

In this clip from the full 30-minute interview, DeGraw points out that the Federal Reserve is already printing money and giving it away to the financial elite.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Morgan Freeman narrates the greatest story of our generation

Posted by Fredsvenn on October 10, 2014

-

-

-

This 6 minute short film tells the story of the human journey at this critical moment in time. Of all the stories to belong to, this is the story to be a part of.

Don’t watch it from the sidelines. Don’t wait for the experts to figure it out. Ask yourself: how can I become one of the weavers of the story? It’s a tapestry with 7 billion threads. What contribution do I want to make?

If you’re not yet contributing to this story in some way, ask yourself why not? This is a story for everyone and will be the greatest story of ALL generations, as long as future generations are around to tell it. This moment in time will define our species, lets make sure its not told by future fossil records.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Et kosmisk eksperiment?

Posted by Fredsvenn on October 9, 2014

Mye kan tyde på at vi er et kosmisk eksperiment, og det kan virke som om man har tenkt slik i noen tusen år. Guden En.ki (Jordas hersker) i byen Nun.ki (på semittisk kalt Eridu) i Mesopotamia i det sørlige Irak skapte mennesket.

Han er vanngud, og navnet på byen klinger mye som Nun eller Nu, Egypts hovedgud, som er av samme karakter. Begge kan sies å representere Merkur, noe også Odin her i Norge gjør.

Gudene er med andre ord forbundet med byer (når det kommer til navn), samt med stjernene (astrologi, som ofte forbindes med astronomi) og med hverandre (ettersom de har samme utgangspunkt).

Enki skapte menneskene, Enkidu. De var ville. Gudene, inkludert Gilgamesj, som vil si Det store lyset, bodde i byen. Eridu var den første byen i det sørlige Mesopotamia. A.nuna.ki var en type guder. Og apkallu var en type demoner som hadde kommet for å lære opp de første kongene i Nun.ki.

Gilgamesj ville bli venner med Enkidu og lurte ham via en prostituert til å komme til byen og bli sivilisert, noe som gjorde at de ville dyrene i motsetning til før ikke ville ha noe med ham å gjøre. Historien minner sterkt om Adam og Eva.

Enkis far het Hanbi, og ikke mye vites om ham. Hans brødre het Pazuzu og Hubaba. Begge er en slags demoner, som både er demoner og engler i et, som vil si at de både har gode og dårlige sider. Mennesket har frihet til selv å velge.

Tar man dette i betraktning, samt ser de store linjene og de mange “tilfeldighetene” opp gjennom historien, så er det neimen ikke godt å vite. Særlig ikke hvis man ser hva mennesket har utviklet seg til å hvor det står i dag.

Vi har brudt ut av paradis (gjennom fvår selvbevissthet og kunnskap). Vi er på mange måter fremmedgjort i verden vi befinner oss i. Skal vi klare å utvikle menneskeheten videre blir vi nødt til å følge eldgammel kunnskap om blant annet å leve i pekt med skaperverket. Gjør vi ikke dette, så kanskje vår tid har kommet.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

In our times

Posted by Fredsvenn on October 9, 2014

-

Displaced people from the minority Yazidi sect who fled the violence in the Iraqi town of Sinjar, wait for aid at an abandoned building that they are using as their main residence, outside the city of Dahuk, Aug. 25, 2014.

It is extremely sad that Suleiman, one of Iraq’s most famous researchers on the Yazidi minority, on Sept. 18 deceided to burn all the books in his personal library to protest the extermination of Iraq’s minorities.

Suleiman described his message as follows: “It is a religious message aimed at the extremist conflicts that have justified violence toward us for centuries. It is a social message to a hostile environment that has refused to coexist with us, and a political message to the local governments in Iraq and the great powers, which have failed to defend us, though we are in danger of being totally eliminated from our lands.”

He added, “What I did was a scream of protest that I directed to all of humanity. I burned my entire life’s work, hoping to reveal to the world the atrocity that is happening to Iraq’s minorities with the active participation of all factions.”

Saeb Khadr, the Iraqi prime minister’s adviser for minority affairs, told Al-Monitor, “Khadr Suleiman has worked since the 1970s to illuminate Yazidi culture to a wide audience. Today, he burned all of his works because he felt that his writing and defense [of the Yazidis] did not help them, and because no one stood by their side in their catastrophe.”

“[Suleiman] defended the Kurdish identity of the Yazidis to connect them to their social environment in northern Iraq, but Kurdish forces mobilized slowly and failed to defend their families and children, who were left to the mercy of the Islamic State (IS),” said Khadr.

-

It all remind me of when Thor Heyerdahl burned Tigris as a protest against the wars raging on every side in the Red Sea and Horn of Africa – particularly in Ethiopia. It tells how he was refused entry to Ethiopia and Yemen, and his telegram to the UN Secretary General protesting against the wars.

-

It also remind me of the ending of The Forty Days of Musa Dagh (Die vierzig Tage des Musa Dagh), a 1933 novel by Austrian-Bohemian writer Franz Werfel based on true events that took place in 1915, during the second year of World War I and at the beginning of the Armenian Genocide.

Bagradian remains behind after ensuring that the people he led, Juliette and Iskuhi are safely aboard the French and British ships. His reasons are complex and can be traced throughout the novel to the realization that he cannot leave and go into exile again in an internment camp in Port Said, Egypt.

On the way, he experiences a divine presence and confronts the cross on his son’s grave. He is followed by a skirmishing party of Turkish troops. They approach in a crescent—which alludes to the battle formations of the Ottoman armies of the past—and kill him.

Iraqi scholar burns his books to protest Yazidi ethnic cleansing

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: