Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Mongols

Altaisk er en foreslått språkfamilie som inkluderer tyrkisk, mongolsk, tungusisk, japanesisk, og kanskje koreansk. Disse språkene blir talt i en bred stripe som strekker fra nordøst Asia via sentral Asia til Anatolia og Øst Europa. Gruppen er oppkalt etter Altai fjellene i Sentral Asia.

Mens altaistere anser at de språklige likhetene mellom disse språkene stammer fra et felles protoaltaisk språk hevder anti-altaistene at likhetene stammer fra områdeinnflytelse mellom de ulike språkgruppene. Andre igjen ser altaisk som en språkfamilie, men inkluderer kun tyrkisk, mongolsk og tungusisk. Men de fleste altaister inkluderer koreansk og japansk.

Den første japanske skriften blir funnet i innskrifter fra 500-tallet, Inariyama sverdet.

Den første koreanske teksten er en samling på 25 dikt kalt Hyangga fra 900-tallet.

De tidligste kjente tekstene på tyrkisk er Orkhon innskriftene, hvor av den tidligste er fra 720 og den seneste fra 735.

Det første tungusiske språket er jurchen, som er språket til manchurernes forløpere. Et skriftsystem ble utviklet i 1119 og en innskrift som bruker dette systemet har blitt funnet fra 1185.

Det tidligste mongolske språket vi kjenner er kjent som middel-mongolsk, og har blitt funnet 1224 eller 1225. Den tidligste para-mongolske teksten er skrevet på khitansk og datert til 986.

Det altaiske protospråket blir antatt å ha blitt talt i dagens Nord Korea, Sør Manchuria og Sørøst Mongolia for omkring 7.000 år siden, noe som gjør det like gammelt som indo-europeisk, men yngre enn aroasiatisk, som man regner med er 10-12.000 år gammelt.

Proto-tyrkisk er det hypotetiske proto-språket til de tyrkiske språkene og som kommer før separasjonen av de tyrkiske folkene, samt før separasjonen inn i oghuz, som vil si den sørvestlige bransjen av de tyrkiske språkene slik som tyrkisk, azerbaijansk og turkmensk, som hovedsaklig blir talt i Tyrkia, Azerbaijan, Turkmenistan, iransk Azerbaijan, Turkmeneli og Syria, og oghur, eller bulgar, som var språket som ble talt i onogurernes stammekonføderasjon, inkludert av hunnere, bulgarere, khazarere og avarere.

De tyrkiske språkene utgjør en språkfamilie med minst 35 språk talt av tyrkiske folk (165-200 millioner) i et område som spenner fra Øst Europa og Middelhavet til Sibir og Vest Kina, mens det totale antallet av tyrkisk-talende er på over 300 millioner, inkludert dem som benytter seg av det som andre-språk. Tyrkia utgjør hele 40% av alle tyrkisk talende.

Altaisk:

Asia år 1:

File:Asia 001ad.jpg

Asia, år 1

Tungusere:

File:Linguistic map of the Tungusic languages.png

Japan:

Korea:

Manchuria:

File:Manchuria.png

Mongolere:

File:QinEmpireWithOrdos.jpg

Donghu, 300-tallet f.vt.

File:Xianbei2ndcentury.jpg

Xianbei (93–234)

File:YuanEmperorAlbumGenghisPortrait.jpg

File:Mongol soldiers by Rashid al-Din 1305.JPG

File:Mongols-map.png

 Kart over Mongolimperiet på 1300-tallet med dagens mongolere markert i rødt.

https://i0.wp.com/history-world.org/wpeB.jpg

Mongol imperiet

Mongolsk erobring

Battles & maps

File:Ilkhanate in 1256–1353.PNG

Dagens mongolske språk:

File:Linguistic map of the Mongolic languages.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: