Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Iraq War 1

Irak krigen

Krigens økonomi

Krigsprofitt

Symbolsk krigsmotstand

Bombing

Amerikanske soldater

Løgn, korrupsjon og tyveri

Leiesoldater

Krigens ofre

Tortur

Utarmet uran

Løgn, korrupsjon og tyveri

Krigsforbrytere

Krigens kunst

Skrevet i etterkant av krigen i 2003

En historisk kamp pågår i Irak. Etter to kriger og FNs folkemordsaktige sanksjonsregime som ble innført mot Irak i etterkant av Gulfkrigen i 1990 og som fortsatte frem til den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003, kjemper det irakiske folket nå mot USA og deres alliertes brutale og ulovlige okkupasjon.

Over 1.5 millioner irakere ble drept under sanksjonene og nesten 1.5 millioner irakere har i følge Opinion Research Business blitt drept siden den grusomme krigen startet i 2003. I tillegg kommer de 4.5 millioner flyktninger, noe som ikke aller minst truer med å destabilisere hele regionen.

Og som om ikke Irak allerede før den siste krigen led nok av utarmet uran, ble mellom 1000 og 3000 ton brukt under den 3 uker lange invasjonen i 2003 med en stor mengde bukt i høyt befolkede områder og i byer. Urannivået i Bagdad har gått opp med hele 2000 prosent siden siste krig startet. Halveringstiden for utarmet uran er millioner av år, noe som gjør våpenet ulovelig i følge det internasjonale lovverk.

Krigen mot terror er bygget på falske premisser. Det er uttrykkelig dokumentert at de virkelige motivene bak USAs krigføring mot Irak var å vinne kontrollen over de enorme olje- og naturgassressursene i landet på oppdrag fra oljeindustrien, noe den nye oljeloven laget av Norge og fremtvunget av koalisjonen og oljeselskapene vitner om.

De sivile rettighetene har heller ikke blitt bedre, snarere tvert i mot. Takket være Paul Bremer har den irakiske kriminalloven skulle føres tilbake til dets 1969 utgave, mens den irakiske sivilloven skulle føres tilbake til sin 1972 utgave. Religiøs lovgivning er igjen på mote. Landet, som har vært hjemstedet for planetens første sivilisasjoner og som kun for 20 år siden var det mest utvilkede arabiske land, er nå fullstendig ødelagt.  Hvis USA ikke kan bedre enn dette bør de raskest mulig trekke seg ut.

Motstanden til det irakiske folket mot okkupasjonstroppene er legitim ifølge internasjonal lov og FN-charteret. Dette innebærer også retten til å føre militær motstandskamp. Det irakiske folket hevder sin utvilsomme rett til nasjonal selvråderett og uavhengighet. Men okkupasjonen dreier seg også om noe mye større, om USAs verdensherredømme og dermed også framtiden for hele verdens folk.

Kampen det irakiske folket fører er en kamp for alle bevegelser, folk og nasjoner som kjemper for frigjøring fra USA-imperialismen. Derfor må vi samle oss i en sterk støtte til den irakiske motstandskampen. Hvis vår støtte kan bidra til deres kamp for å knuse USAs innsatte quislingregime og i framtiden kaste ut invasjonstroppene vil det være en seier for oss alle. Det vil være en ny inspirasjon for frigjøringskampen for folket i Palestina og Afghanistan og for frigjøringskampene i hele verden.

Også norske myndigheter støtter okkupasjonen av Irak. Vi må bekjempe alle former for norske bidrag til okkupasjonsmakten og all politisk støtte til eller stilltiende aksept av fortsatt okkupasjon av Irak, uansett om denne skjer i formell regi av USA, EU, NATO eller FN. Vi godtar ingen plyndring av det irakiske folkets ressurser, men oppfordrer til protest mot alle norske forsøk på oljerøveri og legitimering av den ulovlige okkupasjonen av Irak.

Slik det norske folket hadde rett til å kjempe med alle nødvendige midler mot okkupasjonsmakten, har også irakerne rett til å drive motstand mot okkupasjonen. Det er ikke motstandsbevegelsen mot okkupasjonen, men okkupantene som er terrorister!

Krigens resultater- Ingen glanshistorie

Irak er langt fra noen glanshistorie, heller et fysisk og spirituelt folkemord:

1 – Over 1 million direkte drepte og 5 millioner flyktninger (Opinion Research Business, januar, 2008)

2Uraniumsnivået har økt med flere hundre prosent, slik som i Bagdad (Global Research, 12. juni, 2007).

3 – Det har blitt gjennomført Tortur, som i følge FNs spesialrapportør for tortur, Manfred Nowak, har vært verre enn den som ble gjort under Saddam Hussein (BBC, 21. september, 2006).

4Borgerkrig mellom shia og sunni. Dette som en del av splitt og hersk taktikken til USA (Washington Post, 27. september, 2006).

5 – Det foregår et braindrain uten sidestykke, som vil si at alle dem med akademisk bakgrunn forlater Irak. Vår sivilisasjonsarv er plyndret og ødelagt. Det tilfalt i følge Haag konvensjonen av 1954 okkupasjonsmakten å passe på den.

6 – Minoritetsgrupper lider som aldri før. Noen hevder til og med at det er den verste perioden for de kristne folkene på 2000 år. Irak har blitt listet opp blant de 10 landene hvor minoriteter blir behandlet verst (Reuters, 16. desember, 2008).

7 – Det foregår direkte dødsskvadroner mot homsemiljøer (Newsweek, 26. august, 2008).

8 – Flere hundre tusen Våpen (amerikanske) har kommet på avveier (Times Online, 6. august, 2007). USA trente opp det afghanske mujaheddin og al-Qaida i Afgahanistan. Disse ble senere satt inn mot Armenia og Serbia. Mange av de forsvundne våpnene kom fra Balkan. Og det er mer eller mindre de samme folkene som bruker dem i dagens Irak, Afghanistan, hvor USA også har klart å miste tusenvis av våpen, og Pakistan.

9 – Det er verdens største finansskandale. 125 milliarder dollar har ”forsvunnet”. Landet er nå blant verdens mest korrupte (Independent, 16. februar, 2009). Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk en storskala privatisering av Irak. Gjenoppbyggingen av landet betydde privatisering av økonomien og lite annet enn en økonomisk kolonisering. Dette fikk Noami Klein til å skrive Sjokkdoktrinen.

10 – Over 6 trillioner dollar har blitt “kastet ut av vinduet” – gått til en meningsløs ødeleggelse av irakiske liv og kultur (http://costofwar.com) – og flere tusen soldater har blitt drept, hvor av mange ikke telles ettersom de ikke direkte faller inn under dem som blir talt opp blant falne amerikanske soldater. (Iraq War May Have Increased Energy Costs Worldwide by a Staggering 6 Trillion Dollars)

(For nærmere opplysninger se: Huffington Post: Iraq Casualties, Iraq Costs, Iraq Numbers, 19. mars, 2008).

Irak krigen:

Iraq War 10th Anniversary: How Did The Media Respond?

The media’s droning repetition of Bush-Cheney talking points in the lead up to the Iraq War, and the severely unbalanced coverage tilted toward guests and stories that showed the war in a positive light is considered by many to be one of the darkest hours in American media, especially in the last few decades. With the tenth anniversary of the start of the Iraq War this week, we took a look at how the media covered the event. The result: total 180. Or, almost total. 175, perhaps. After all, Fox News still exists. Fox ran pro-war opinion pieces by an Iraq veteran and unrepentant neo-con Paul Wolfowitz, and released a poll saying that Americans feel safer post-Iraq War.

Iraq War 10th Anniversary: How Did The Media Respond?

banksytopimage9

banksyage10

Krigens økonomi:

banraq_war

Iraq War Cost the U.S. Deficit $3 Trillion

Krigsprofitt:

Blair’s fight to keep his oil cash secret

 

Symbolsk krigsmotstand:

ødeleggelse 2008527760

afghan449

Irakernes svar:

ødeleggelse cheney_quote_iraq

iraqprofile

destruction 33

destruction 25

banksMY_IRAQ_by_ghassan747

iraq73843149_10

Bombing:

 APTOPIX IRAQ VIOLENCE

destruction 13

IRAQ

GYI0000536415.jpg

rassfigures-iraq_war

Amerikanske soldater:

 

cost

Leiesoldater:

blackwaterrr

blackwaterrrr

Krigens ofre:

Tortur:

 

 

iraqtorturei-pow5

iraqi-pow

Utarmet uran:

 

Løgn, korrupsjon og tyveri:

destruction 3

irakkq_MISSING5

irakk0512_05

irakk1013_01

irakkcafferty_iraq_corruption_120307

irak419-iraq-money

irakkpalletsofcashzx3

slavery drugs

slaverycpa_pays_cash-2

Krigsforbrytere:

 

trialcover

 IRAQ BRITAIN SCIENTIST

bush arrester

iraqBUSH_BLAIR

banPImage5

 

 

 

 

impeach 388_time-copy

Krigens kunst:

afghany_metinakin

 

 

afghanro

photo

 

baniraq graffiti

ban9a4789

ban graffiti

banksy_graffiti_55

banush_era_2_by_latuff2

afghanae19cb

afghansfeld2

afghan1

afghanhe-forum-2

afghan3-640wi

afghan13-6

afghan72

afghanally

afghanwhole

banda6dc583

banraq_war

ban_BenHeine

ban204_graffiti_lb

destruction 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: