Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

India – History 1

http://nigamet.files.wordpress.com/2012/05/ancient-india.jpg

Internet Indian History Sourcebook

Sør Asias historie

The position of the Panchala kingdom in Iron Age Vedic India

Kingdoms of Ancient India

Map of ancient Indian kingdoms during Epic period

Map of Ancient India  during the time of Ramayana, Mahabharata and Buddha

Manapada – Mahājanapada 600 – 300 f.vt.

Mahajanapadas

Janapada

Anga

Kosala

Kashi

Magadha

Videha

Malla

Chedi

Vatsa (Vamsa)

Kuru

Panchala

Machcha (Matsya)

Surasena

Assaka (Asmaka)

Kuntala

Avanti

Gandhara

Kamboja

Trigarta Kingdom

The Kingdom of Kuninda (Kulinda) (- 3rd century) (Bengal)

Vanga (Bengal) Kingdom (- 3rd century) (Bengal)

Gangaridai Kingdom (- 3rd century) (Bengal)

Pundra Kingdom (- 3rd century) (Bengal)

Suhma Kingdom (- 3rd century) (Bengal)

Anga Kingdom (- 3rd century) (Bengal)

Harikela (- 3rd century) (Bengal)

File:Ancient india.png

Gandhara tidlig i det første milleniet f.vt. – 1100-tallet

File:Magadha.GIF

Magadha 500 – 321 f.vt.

Kingdom of Magadha 500 BC–321 BC

Magadha

Magadha dynastier

Magadha Dynasties

Brihadratha dynasty

Pradyota dynasty

Haryanka dynasty

Shishunaga dynasty

Shishunaga dynasty

Nanda dynasty

Maurya dynasty

Sunga dynasty

Kanva dynasty

Gupta dynasty

Konger av Magadha

Kings of Magadha

Brihadratha Dynasty

Pradyota dynasty

Nanda Dynasty (424–321 BC)

Maurya Dynasty (324–184 BC)

Shunga Dynasty (185–73 BC)

Kanva Dynasty (73–26 BC)

Gupta Dynasty (c. 240–550 AD)

Chera Kingdom (Keralaputras) (500th century BC – 1102 AD)

Pandyan Kingdom before 500 BC – 16th century AD

Chola dynasty (300s BC–1279)

The Mahameghavahana dynasty (250s BC – 400 AD)

Satavahana Empire (230 BC – 220)

Kharavela Empire 193 BC–170 BCE

Iron Age India • 1200–272 BC
Vedic Civilization • 2000–500 BCE
Black and Red ware culture • 1300–1000 BCE
Painted Grey Ware culture • 1200–600 BCE
Northern Black Polished Ware • 700–200 BCE
Maha Janapadas • 700–300 BCE
Chola Empire c. 300 BCE–1279 BCE
Nanda Empire • 424-321 BCE
Chera Kingdom c. 300 BCE–1102 BCE
Pandya Kingdom c. 300 BCE–1345 BCE
Maurya Empire • 321–184 BCE
Pallava Empire • 250 BCE–800 BCE
Sunga Empire • 185–73 BCE
Kanva Empire • 75–26 BCE
Maha-Megha-Vahana Empire • 250s BCE–400s CE
Kuninda Kingdom • 200s BCE–300s CE
Indo-Scythian Kingdom • 200 BCE–400 CE
Satavahana Empire • 230 BCE–220 CE
Indo-Greek Kingdom • 180 BCE–10 CE

Classical India
Timeline: Northwestern India Northern India Southern India Northeastern India
 6th century BCE
 5th century BCE
 4th century BCE 3rd century BCE
 2nd century BCE 1st century BCE
 1st century CE 2nd century
 3rd century
 4th century
 5th century
 6th century
 7th century
 8th century
 9th century
10th century
11th century

(Persian rule)
(Greek conquests)

(Islamic conquests)

(Islamic Empire)

https://i0.wp.com/www.worldhistorymaps.info/images/Persia_500bc.jpg

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Asia_323bc.jpg

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Nanda_Empire.gif

Nanda imperiet på sitt største 424 – 321 f.vt.

Chola dynastiet 300-tallet f.t. – 1279

File:South India in BC 300.jpg

Sør India 300 f.vt. – Chera, Pandya og Chola stammene

File:Map of Chera Kingdom.jpg

Chera kongedømmet i Sangam perioden 300-tallet f.vt. – 4-tallet

File:Kamarupa 7th-8th Century AD.jpg

Kamarupa kongedømmet i Assam (350–1140)

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Kalinga.GIF

Kalinga i år 265 f.vt.

File:Maurya Dynasty in 265 BCE.jpg

File:Mauryan Empire Map.gif

Maurya imperiet (Asokas imperium)

File:AiKhanoumAndIndia.jpg

Maurya imperiet

File:BactriaMap.jpg

Tillya Tepe i den vestlige delen av det eldre Bactria

File:Asoka Kaart.gif

Buddhist proselytisme på Ashokas tid (260–218 f.vt.)

File:SatavahanaMap.jpg

Satavahana imperiet (linjert) og dets erobringer (dotter) 230 f.vt. – 220

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/77/Sunga-Border.jpg

File:SungaEmpireMap.jpg

Sunga imperiet

Eksterne erobrere

Indo-Scythians

Saka

Indo-Scythian Kingdom

Indo-Greek Kingdom

Yona

Indo-Parthian Kingdom

Pahlava

Pallava Empire

Western Satraps

Kushan Empire

Indo-Sassanid

Hephthalite

Hephthalite

Huna (people)

White Hun

Rai Dynasty

Gandhara

Kambojas

Shahi

Rai Dynasty

Rajput

Arain

Indo-grekere

File:AlexanderConquestsInIndia.jpg

Kampanjer og hendelser til Alexanders invasjon av India 327–326 f.vt.

File:Rome-Seleucia-Parthia 200bc.jpg

Seleucide imperiet 312 – 63 f.vt.

File:EasternSatrapsAfterAlexander.jpg

File:Indo-Greeks 100bc.jpg

Indo-greske kongedømmer i år 100 f.vt.

File:IndoGreekCampaings.jpg

Indo-greske kongedømmer i år 100 f.vt.

File:Greco-BactrianKingdomMap.jpg

Det gresk-baktriske kongedømmet, inkludert Tapuria og Traxiane i vest, Sogdiana og Ferghana i nord, Baktria og Arachosia i sør, i år 180 f.vt.

File:Standing Bodhisattva Gandhara Musee Guimet.jpg

Indo-grekerne kan ha hatt de tidligste trekkene for buddhismen i India

Indo-Skytere

File:Indo-ScythiansMap.jpg

Territoriene (linjert) og ekspansjon (dottet) til det indo-skytiske kongedømmet 200 f.vt. – 400

File:AiKhanoumPlateSharp.jpg

Plakett som viser Cybele trukket av løver

File:MenWithDragons.jpg

Skytiske gullgjenstander fra Baktria (Tillia tepe)

File:TilliaTepeReconstitution.jpg

To av menneskene funnet i Tillya Tepe gravene med korresponderende gjenstander. Gjenstandene i den kongelige graven Tillia tepe anses for å være baktriske sakere fra 100-tallet f.vt.

File:PazyrikHorseman.JPG

En skytisk ridder fra Ili elva, Pazyryk, 300-tallet f.vt.

Saka

File:SakastanMap.jpg

Sakastan i år 100 f.vt.

Tokarere

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Yueh-ChihMigrations.jpg

Yuezhi (tokarernes) folkets migrasjon via Sentral Asia omkring 176 f.vt. – 30

File:Kushanmap.jpg

Kushan imperiet (linjert) og dets største utstrekning under Kanishka (dottet) 30 – 375 (tokarere)

Vestlige satraper (Saka)

File:WKshatrapas.jpg

Vestlige satraper (35–405)

Indo-partisk

File:Parthia 001ad.jpg

File:IndoParthianMap.jpg

Det indo-parthiske kongedømme 12 f.vt. – 100

Pahlavas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: