Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

 • Sjur C Papazian

 • FB: Sjur Papazian

 • Recent Posts

 • Categories

 • Armenian Eternal Symbol

 • Forget-me-not

 • The Fertile Crescent

  The Fertile Crescent is a term for an old fertile area north, east and west of the Arabian Desert in Southwest Asia. The Mesopotamian valley and the Nile valley fall under this term even though the mountain zone around Mesopotamia is the natural zone for the transition in a historical sense.

  As a result of a number of unique geographical factors the Fertile Crescent have an impressive history of early human agricultural activity and culture. Besides the numerous archaeological sites with remains of skeletons and cultural relics the area is known primarily for its excavation sites linked to agricultural origins and development of the Neolithic era.

  It was here, in the forested mountain slopes of the periphery of this area, that agriculture originated in an ecologically restricted environment. The western zone and areas around the upper Euphrates gave growth to the first known Neolithic farming communities with small, round houses , also referred to as Pre Pottery Neolithic A (PPNA) cultures, which dates to just after 10,000 BC and include areas such as Jericho, the world’s oldest city.

  During the subsequent PPNB from 9000 BC these communities developed into larger villages with farming and animal husbandry as the main source of livelihood, with settlement in the two-story, rectangular house. Man now entered in symbiosis with grain and livestock species, with no opportunity to return to hunter – gatherer societies.

  The area west and north of the plains of the Euphrates and Tigris also saw the emergence of early complex societies in the much later Bronze Age (about 4000 BC). There is evidence of written culture and early state formation in this northern steppe area, although the written formation of the states relatively quickly shifted its center of gravity into the Mesopotamian valley and developed there. The area is therefore in very many writers been named “The Cradle of Civilization.”

  The area has experienced a series of upheavals and new formation of states. When Turkey was formed in the aftermath of the genocide against the Pontic Greeks, Armenians and Assyrians perpetrated by the Young Turks during the First World War it is estimated that two-thirds to three-quarters of all Armenians and Assyrians in the region died, and the Pontic Greeks was pushed to Greece.

  Israel was created out of the Ottoman Empire and the conquering of the Palestinian terretories. The existence of large Arab nation states from the Maghreb to the Levant has since represented a potential threat to Israel which should be neutralised when opportunities arise.

  This line of thinking was at the heart of David Ben Gurion’s policies in the 1950s which sought to exacerbate tensions between Christians and Muslims in the Lebanon for the fruits of acquiring regional influence by the dismembering the country and the possible acquisition of additional territory.

  The Christians are now being systematically targeted for genocide in Syria according to Vatican and other sources with contacts on the ground among the besieged Christian community.

  According to reports by the Vatican’s Fides News Agency collected by the Centre for the Study of Interventionism, the US-backed Free Syrian Army rebels and ever more radical spin-off factions are sacking Christian churches, shooting Christians dead in the street, broadcasting ultimatums that all Christians must be cleansed from the rebel-held villages, and even shooting priests.

  It is now time that the genocide against the Pontic Greeks, Assyrians and Armenians is being recognized, that the Israeli occupation, settlements and violence against the Palestinians stop, and that the various minorities in the area start to live their lifes in peace – without violence and threats from majority populations, or from the West, and then specificially from the US.

  War in the Fertile Crescent
  https://aratta.wordpress.com/2013/11/13/war-in-the-fertile-crescent

  Everyone is free to use the text on this blog as they want. There is no copyright etc. This because knowledge is more important than rules and regulations.

 • Archives

Den sanne religion er naturreligion

Posted by Sjur Cappelen Papazian on March 21, 2017

Bilderesultat for aries libra

Bilderesultat for easter equinox

Bilderesultat for easter equinox

Bilderesultat for spring equinox

Ēostre eller Ostara (gammel engelsk: Ēastre) var en germansk fruktbarhetsgudinne. Månedsnavnet “Eosturmonath”, som fra begynnelsen skal ha henvist til henne, har tatt over av påsken, som på engelsk heter Easter og på tysk Ostern.  Ēostre ble feiret ved vårjevndøgn den 21 mars og måneden april skal på den tiden ha båret hennes navn.

Hausos

Den sanne religion er naturreligion – den inkluderer alle ingrediensene i universet – kosmos. Solen, månen, stjernene og jorda. Den er syklisk og dualistisk – maskulin og feminin, men de to motpoler går opp i en høyere helhet – veien.

De 12 stjernetegnene er universets klokke. Det hele gjenspeiles i samfunnsstrukturen, men også i hver og en oss. Skapelsen handler ikke kun om hvordan universet ble til, men om fødselen til hver og en av oss.

Nestekjærligheten er budskapet. Det handler om å gjøre det rette – om harmoni og balanse. Det handler om spirituell oppvåkning – om å ære og respektere, ja, elske, alt liv.

Venus, det feminine, er vår mor – Mars, det maskuline, vår far. Året starter i mars, Væren, vårjevndøgnet, da livet åpenbares. Vekten, høstjevndøgnet, står for rettferdighet – det som veier våre handlinger.

Begge henger sammen med solen, som passerer alle de 12 stjernetegnene. Solen er vår fader – jorda vår moder. Solen gir – jorden tar imot – det er her tinges spirer og vokser – det aktive element.

Det handler om fødsel og død – om transformasjon – om det som kommer, men også om det som går – og det som kommer på nytt. Om det som ennå ikke er født. Det som ennå ligger dypt begravet.

Vår sivilisasjon har sin begynnelse Portasar, eller fjellnavlen, i det armenske høylandet for 12000 år siden. Som et barn som bryter med sin symbiose med sin mor ved å få klippet av sin navlestreng – var dette starten og utgangspunktet for vår spredning.

Her, i dette regnfylte høylandet, oppsto jordbruket. Mange av våre kornsorter og husdyr stammer i likhet med oss selv herfra. Her er det som blir ansett for å være verdens første tempel – her utviklet vår mytologi seg.

Det er her i det armenske høylandet at arierne – som senere utviklet stater som Aratta, Armani, Ararat og Armenia – utviklet seg. Staten Mitanni ble også kalt Maryannu. Marya betyr ung kriger. Både Mars og Maria har beslektede navn.

Begrepet ar, som også betyr sol og som er beslektet med as, som i Assyria/ Syria, betyr å skape og produsere. Det eksisterer hos både semitter og indoeuropeere, samt alle de andre kulturene som er beslektet, inkludert sumererne og egypterne.

Blant sumerne finner vi begrepet an. An var himmelguden blant sumererne. Han representerer eklipten, banen solen beveger seg over i løpet av året. Men både Dumuzid og Enmesara, eller Nergal, kom til å representere An.

Dumuzid, eller Tammuz, blant sumererne, tilsvarer Attis og Adonis, Balder, Krishna, Dionysus og Jesus. I Armenia har vi myten om Ara den vakre, som representerer våren, da naturen rundt oss spirer og gror.

Nergal tilsvarer Mars, som igjen tilsvarer Tyr, som er beslektet med Dyeus og Deus, som betyr gud. Konen til Mars, Nerio, tilsvarer Nerthus, som representerer jorda. Nerthus (earth) er den samme gudinnen som Njorun (jord).

I India finner vi Shiva, som er mester over yoga, og Kali, som er viktig når det kommer til tantra. Kali tilsvarer den nordiske gudinnen Hel, som representerer helheten, transformasjonen, eller underverden, det ubevisste, det som ennå ikke er født. Hel tilsvarer Venus, som var Mars sin elskerinne.

Aser, eller arier, representerer sola, det maskuline, mens vaner representerer Venus, det feminine, fruktbarheten. Disse levde i skjønn forening, men slik kvinnene etter hvert kom til å bli dominert av mannen kom også asene til å dominere vanene.

Arierne levde i gullalderen – navnet på den første og beste av de fire tidsaldre som menneskenes historie er delt inn i. Arierne var kjent for sin godhet og visdom. Dette var en tid hvor alle levde i tråd med den gyldne regel. Alle hadde det godt, og rettferdighet, frihet og fred dominerte.

Deretter fulgte sølv-, bronse-, heroisk-, jern- og til slutt den nåværende blyalder. Vi ble friere som individer, og kunne velge vår vei, men kom stadig mer på avveie. Ingen synes å bry seg om å følge den rette vei – folk gikk til krig og tok det som ikke var deres.

Astraea, eller stjernejomfruen, levde sammen med menneskene under gullalderen, men dro sin vei da menneskene ble voldelige og grådige i de kommende aldrene. Samfunnet var ikke lenger rettferdig. Hun representeres gjennom konstellasjonen Jomfruen.

Vekten, som ble holdt hellige av hellig av solguden, som også var herre over sannhet og rettferdighet, ble tidligere sett på som en del av Jomfruen, men også som en del av Skorpionen. Vekten ble sett på som skorpionens klo.

Skorpionen ble sendt av Artemis for å drepe jegeren Orion, som truet med å drepe alle dyrene. Naturen er hellig og må beskyttes. Vår kjærlighet omfavner ikke kun menneskeheten, men også den helhet menneskene inngår i.

Astraea holder rettferdighetens vekt. Og en dag skal hun vende tilbake til sitt folk, og en ny gullalder vil komme. En tid med åndelig oppvåkning – en tid da alle mennesker er forenet og rettferdigheten på nytt dominerer.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: