Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Archive for March 5th, 2017

Armenian music

Posted by Fredsvenn on March 5, 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Mytologien og dyrekretsen

Posted by Fredsvenn on March 5, 2017

Gud, blant sumererne kalt An (himmel), av akkadierne kalt Anu, senere også kjent som as eller ar, som også kan bety sol, var hovedguden og representerte tallet 60 blant sumererne, hvor guder representerte partall (10, 20 …), mens gudinner representerte oddetall (5, 15 …).

An var herrer over konstellasjoner, over stjernene på himmelen. Sammen med Ki fikk han flere barn, som vil si guder og gudinner. Disse representerer stjernetegnene i den såkalte dyrekretsen på himmelen.

An var et abstrakt begrep og kom til å forsvinne da guden Enlil, som representerte 50, tok hans plass. An ble da skiftet ut med Dumuzid (den trofaste sønn) og Enmeshar (Nergal).

An er å se på som den greske Uranus, den romerske Caelus (himmel), eller den protoindoeuropeiske Dyeus, som har blitt til Deus (Gud), men også som Zeus, Jupiter, eller Tyr.

Enlil kan bli sett på som Saturn. På sumerisk har vi Enlil og Enki (40), som kan bli sett på som Saturn og Steinbukken (Capricorn), eller Janus.

Dumuzid kan bli ansett for å være en versjon av den gresk-romerske Dionysus eller den germanske Balder. Enmeshar (Nergal) representerer den greske Ares, den romerske Mars, eller den germanske Tyr.

Mars representerer det som tidligere var den første måneden mars, eller vårsolverv, og stjernetegnet Aries (Væren), mens hans kjæreste Venus representerer høstjevndøgnet, eller Libra (Vekten).

Mens aries i germansk mytologi representeres av aser (den ene gruppen av guder / gudinner) så representeres Venus av vaner (den andre gruppen av guder / gudinner).

Disse to gruppene kan også sies å representere det maskuline og det feminine, Mars og Venus, Tyr og Hel, Shiva og Kali. Odin og Njord kan sies å representere Enlil og Enki, eller Saturn og Janus.

Da vi gikk fra å starte vår kallender fra mars til januar gikk vi samtidig fra å tilbe mars til Saturn – fra jevndøgn til solverv – fra balanse til ytterpunkter. Enlil og Enki representerte motsatte sider av tilværelsen – luft / jord, nord / sør.

An representerte eklipsen – solens reise på himmelen – som om dagen var på himmelen, men om natten i underverden. Han reiste gjennom konstellasjonene, eller stjernetegnene, som representerte de andre gudene og gudinnene.

Man kan med andre ord si at An representerte det ene prinsippet bak alt i universet, slik Gud gjør i kristendommen. De resterende guder og gudinner ble i kristendommen gjort til karaktertrekk hos Gud, samt til de 12 profetene.

Jesus tok plassen til Tammuz eller Enmeshar (Nergal) og ettersom stjernetegnet Fiskene på grunn av jordas rotasjon har skiftet ut Væren så representerer Jesus stjernetegnet Fiskene.

I germansk mytologi representerer Jesus med andre ord Tyr / Balder og i romersk Mars / Dionysus. Motsatsen til Fiskene er Jomfruen (Virgo), som representeres av Maria. Jesus og Gud er med andre ord den ene og den samme – som solen og vår- / høstjevndøgnet.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hva om jorda kun er et atom forbundet med andre atomer og inngår i en abnorm stor helhet?

Posted by Fredsvenn on March 5, 2017

Spiralen representerer den basale formen for alt liv – jorda med stjernetegn representerer en spiral – på grunn av jordas helling endres stjernebildenes posisjon slik fisken nå står der hvor væren gjorde det tidligere – dette blir kalt for astrologiske perioder. Vi benyttet oss av dette til å konstruere og måle tid.

Solsystemet er det planetsystemet som består av blant annet solen, jorden og månen. Det består av solen og de himmellegemer som den binder til seg gjennom gravitasjon, og har sin opprinnelse i en gravitasjonskollaps av en gigantisk gass- og støvsky for 4,6 milliarder år siden.

Rundt solen kretser en rekke elementer i en nærmest flat skive i ekliptikken. Utenfor solen finnes det meste av solsystemets masse i de åtte planetene, som har tilnærmet sirkulære omløpsbaner.

De fire indre planetene Merkur, Venus, jorden og Mars består i stor grad av stein og metall og kalles steinplanetene. De fire ytre planetene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun består i stor grad av hydrogen og helium. De kalles ofte gasskjempene, da de er mye tyngre og større enn steinplanetene.

Universet er alt som som eksisterer av tid og rom, og innholdet i rommet, herunder materie og stråling. Det inkluderer planeter, måner, dvergplaneter, stjerner, galakser, intergalaktisk rom, og all materie og energi.

Det observerbare universet er cirka 93 milliarder lysår i diameter. Hvor stort hele universet faktisk er er ukjent, men det finnes flere teorier i forbindelse med hvordan det har utviklet seg.

De tidligste modellene av universet var geosentriske, det vil si at de plasserte Jorden i senteret av universet. Mens forståelsen av universet ble bedre, førte mer presise observasjoner til at Nikolaus Kopernikus utviklet den heliosentriske modellen, hvor Solen er senteret av solsystemet.

Isaac Newton bygget på Kopernikus’ arbeid, samt observasjonene til Tycho Brahe og Johannes Keplers arbeid, for å utvikle Newtons gravitasjonslov, som ga en forståelse av hvordan tyngdekraften fungerer i universet, og dens betydning.

Videre observasjoner førte til at man fikk vite at solsystemet befinner seg i Melkeveien, og er et av mange solsystemer og galakser.

Det antas at galaksene i universet er jevnt fordelt i alle retninger, som betyr at universet verken har en kant eller et sentrum.

Observasjoner i det 20. århundret fant ut at universet hadde en begynnelse, og at det utvider seg i en akselererende fart.

Big Bang-teorien, den mest fremtredende kosmologiske modellen, forteller at tid og rom startet i det øyeblikket Big-bang skjedde, og at universet har en fastsatt mengde materie og energi, som får en mindre og mindre tetthet mens tiden passerer og universet utvider seg.

Etter den umiddelbare utvidelsen av universet etter Big Bang, kjølte universet seg ned, som lot de første subatomære partiklene til å skapes, som da skapte de første atomene.

Gigantiske skyer med materie ble senere trukket sammen på grunn av tyngdekraften, som lot de første stjernene til å bli til.

Hvis den mest fremtredende modellen for Big Bang er riktig, er universet rundt 13,8 milliarder år gammelt.

Det finnes mange teorier om hvordan universet kommer til å ta slutt, og om hva som eksisterte før Big Bang, eller om det i det hele tatt var noe før det.

Noen fysikere har også foreslått forskjellige multivers-teorier, som foreslår at det finnes flere andre universer.

Terry Pratchett described the conventional view of the creation of the universe like this: “In the beginning there was nothing, which exploded.” The current mainstream view of cosmology is of an expanding universe that originated from the big bang, which is well-supported by evidence in the form of cosmic background radiation and the shift of distant light toward the red end of the spectrum, suggesting that the universe is steadily expanding.

However, not everyone is convinced. Over the years, various alternative and varying views of cosmology have been presented. Some are interesting speculations that remain sadly unverifiable with our current evidence or technology. Others are misguided flights of fantasy, rebelling against the insufferable way that the universe appears to defy human notions of common sense.

10 Alternatives To The Conventional Big Bang Theory

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: