Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Skillelinja

Posted by Fredsvenn on June 6, 2016

Religion er bygget på mytologi, som igjen er myntet på vår forståelse av universet vi lever i. Det er ikke religionen som har undertrykket oss og ført oss til krig, men ignoranse, manglende kunnskap og kortsiktige profittinteresser.

De fleste blir ikke religiøse av egen overbevisning og tanker rundt kosmos, men fordi de blir født i et religiøst samfunn. De fleste religiøse mennesker tenker ikke noe særlig over hva religionen innebærer eller hvordan den har blitt slik den har blitt. Folk flest er ignorante og istedet for å tenke selvstendig tar man det man har.

Religion kunne like godt ha fungert som hjelpemiddel for åndelig og spirituell utvikling, samt til forståelse av verden vi lever i som det blendverk den stort sett har blitt. Men folk flest søker ikke sannhet og forståelse, men jordisk gods. Og er det ikke religion så er det andre -ismer man benytter seg av og som vi hviler oss på og som bortforklarer våre motiver.

Dette kan være en av årsakene til at det er større likhet mellom ateister og religiøse enn det flesteparten av oss liker å tenke over. Det er ikke her skillet går, men mellom de som gjennom kortsiktige profittinteresser forsøker å skrape til seg mest mulig jordisk gods og de som forsøker å leve i pakt og respekt til naturen og hverandre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: