Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Hva som virkelig betyr noe

Posted by Fredsvenn on May 3, 2016

Gå deg en tur – kjenn regn, kjenn sol – åpne ditt hjerte og tenk på hva som virkelig betyr noe. Mine dager renner ut – men jeg elsker verden, jeg elsker naturen som gir oss vår daglige mat og drikke, dyrene som løper i skogen og mine medmennesker. Dette må vi nå ta vare på og beskytte. Vi må åpne oss for lyset i vårt indre og kjenne den vitale strømmen av energi som eksisterer overalt hvor det finnes liv. Vi må bryte med vår fortid, med vår historie og med den destruktive jakten på materielle verdier og kortvarig glede. La oss heller styres av vår kunnskap, av rettferdighet, frihet, fred og bærekraft – av de evige verdier som vi igjennom generasjoner har lært oss hva betyr og som folk gjennom tusener av år har levd og åndet for. La oss transformere vårt samfunn og krisen vi nå befinner oss i til noe positivt og godt. La oss fra nå av leve i pakt med hverandre og resten av skaperverket. For det er ennå tid til å å ta et valg og snu utviklingen. Det er ennå tid til å bryte opp med sin hverdag og fylles med den evige kraft som holder hele skaperverket sammen. For det er kun på denne måten at menneskeheten kan utvikle seg videre i en frodig og grønn verden. La oss ikke gå inn i historien som den generasjonen som levde i overflod og ikke tok ansvar for våre handlinger, men som den generasjon som tok skrittet og skapte et godt og bærekraftig samfunn slik at de kommende generasjoner forsetter å kunne leve lykkelig. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: