Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

 • Sjur C Papazian

 • FB: Sjur Papazian

 • Recent Posts

 • Categories

 • Armenian Eternal Symbol

 • Forget-me-not

 • The Fertile Crescent

  The Fertile Crescent is a term for an old fertile area north, east and west of the Arabian Desert in Southwest Asia. The Mesopotamian valley and the Nile valley fall under this term even though the mountain zone around Mesopotamia is the natural zone for the transition in a historical sense.

  As a result of a number of unique geographical factors the Fertile Crescent have an impressive history of early human agricultural activity and culture. Besides the numerous archaeological sites with remains of skeletons and cultural relics the area is known primarily for its excavation sites linked to agricultural origins and development of the Neolithic era.

  It was here, in the forested mountain slopes of the periphery of this area, that agriculture originated in an ecologically restricted environment. The western zone and areas around the upper Euphrates gave growth to the first known Neolithic farming communities with small, round houses , also referred to as Pre Pottery Neolithic A (PPNA) cultures, which dates to just after 10,000 BC and include areas such as Jericho, the world’s oldest city.

  During the subsequent PPNB from 9000 BC these communities developed into larger villages with farming and animal husbandry as the main source of livelihood, with settlement in the two-story, rectangular house. Man now entered in symbiosis with grain and livestock species, with no opportunity to return to hunter – gatherer societies.

  The area west and north of the plains of the Euphrates and Tigris also saw the emergence of early complex societies in the much later Bronze Age (about 4000 BC). There is evidence of written culture and early state formation in this northern steppe area, although the written formation of the states relatively quickly shifted its center of gravity into the Mesopotamian valley and developed there. The area is therefore in very many writers been named “The Cradle of Civilization.”

  The area has experienced a series of upheavals and new formation of states. When Turkey was formed in the aftermath of the genocide against the Pontic Greeks, Armenians and Assyrians perpetrated by the Young Turks during the First World War it is estimated that two-thirds to three-quarters of all Armenians and Assyrians in the region died, and the Pontic Greeks was pushed to Greece.

  Israel was created out of the Ottoman Empire and the conquering of the Palestinian terretories. The existence of large Arab nation states from the Maghreb to the Levant has since represented a potential threat to Israel which should be neutralised when opportunities arise.

  This line of thinking was at the heart of David Ben Gurion’s policies in the 1950s which sought to exacerbate tensions between Christians and Muslims in the Lebanon for the fruits of acquiring regional influence by the dismembering the country and the possible acquisition of additional territory.

  The Christians are now being systematically targeted for genocide in Syria according to Vatican and other sources with contacts on the ground among the besieged Christian community.

  According to reports by the Vatican’s Fides News Agency collected by the Centre for the Study of Interventionism, the US-backed Free Syrian Army rebels and ever more radical spin-off factions are sacking Christian churches, shooting Christians dead in the street, broadcasting ultimatums that all Christians must be cleansed from the rebel-held villages, and even shooting priests.

  It is now time that the genocide against the Pontic Greeks, Assyrians and Armenians is being recognized, that the Israeli occupation, settlements and violence against the Palestinians stop, and that the various minorities in the area start to live their lifes in peace – without violence and threats from majority populations, or from the West, and then specificially from the US.

  War in the Fertile Crescent
  https://aratta.wordpress.com/2013/11/13/war-in-the-fertile-crescent

  Everyone is free to use the text on this blog as they want. There is no copyright etc. This because knowledge is more important than rules and regulations.

 • Archives

Det er på tide å reise oss!

Posted by Sjur Cappelen Papazian on August 8, 2015

Det er på tide vi begynner å tenke selv og reiser oss mot den urett som vi ser hver dag – en kamp for rettferdighet, frihet, fred og bærekraft – en åndelig oppvåkning hvor vi gjenoppretter kontakten med vår egen underbevissthet – våre “mørke” sider – med vår felles Moder Jord.

Vi må ta tilbake makten og skape demokratiske systemer med naturen, dyrene og menneskene i spissen. Vi må gå fra Homo Economicus til Homo Ecologicus. Vi må gå vekk fra penger som høyeste verdi og i stedet fokusere på evige og ekte verdier – de spirituelle.

Vi må gå sammen med likesinnede mennesker over hele verden og stå sammen med disse – vi har felles kamp. Det holder ikke kun å bryte med matriksen, men vi må melde oss ut av “storsamfunnet” og lage mindre og mer desentraliserte størrelser. Det er faktisk enormt mye vi kan gjøre – hvis vi har mulighet og krefter.

I disse dager vil det ikke være mulig å bare flytte ut i skauen – det hjelper kun den som gjør det, men ikke de som trenger det – kapitalistene gjør hva de vil og når de vil rydde skauen – så gjør de det. dette er en tid for kamp på alle nivåer og vi bør benytte oss av samtlige metoder for å oppnå våre mål.

En av våre sterke sider er at vi er mange kontra de vi kjemper mot, hvis du ikke inkiuderer de som er så fremmedgjort at de kjemper mot sine egne interesser – og det er vell desverre mesteparten av oss tatt dagens samfunn under betraktning. Står man alene er man begrenset, mens muligheten byr seg når det er mange av oss. Det å gå sammen med andre, opprette nettverk, begynne å sette seg inn i tingene og praktisere det man står for – både som gruppe og enkeltindivid – er elementert.

Vi må med andre ord komme sammen med likesinnede og starte prosjekter som kan stå som alternativer og eksempler for andre å følge. Vi må skape måter å overleve på utenfor systemet, og der kan vi ha mye å lære av hvordan folk har organisert seg i Hellas de siste årene. Samtidig må vi spre informasjon om alternativer andre står for ettersom dette kan vise veien for andre og ikke minst at det er håp – at vi har muligheten til å klare det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: