Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

 • Sjur C Papazian

 • FB: Sjur Papazian

 • Recent Posts

 • Categories

 • Armenian Eternal Symbol

 • Forget-me-not

 • The Fertile Crescent

  The Fertile Crescent is a term for an old fertile area north, east and west of the Arabian Desert in Southwest Asia. The Mesopotamian valley and the Nile valley fall under this term even though the mountain zone around Mesopotamia is the natural zone for the transition in a historical sense.

  As a result of a number of unique geographical factors the Fertile Crescent have an impressive history of early human agricultural activity and culture. Besides the numerous archaeological sites with remains of skeletons and cultural relics the area is known primarily for its excavation sites linked to agricultural origins and development of the Neolithic era.

  It was here, in the forested mountain slopes of the periphery of this area, that agriculture originated in an ecologically restricted environment. The western zone and areas around the upper Euphrates gave growth to the first known Neolithic farming communities with small, round houses , also referred to as Pre Pottery Neolithic A (PPNA) cultures, which dates to just after 10,000 BC and include areas such as Jericho, the world’s oldest city.

  During the subsequent PPNB from 9000 BC these communities developed into larger villages with farming and animal husbandry as the main source of livelihood, with settlement in the two-story, rectangular house. Man now entered in symbiosis with grain and livestock species, with no opportunity to return to hunter – gatherer societies.

  The area west and north of the plains of the Euphrates and Tigris also saw the emergence of early complex societies in the much later Bronze Age (about 4000 BC). There is evidence of written culture and early state formation in this northern steppe area, although the written formation of the states relatively quickly shifted its center of gravity into the Mesopotamian valley and developed there. The area is therefore in very many writers been named “The Cradle of Civilization.”

  The area has experienced a series of upheavals and new formation of states. When Turkey was formed in the aftermath of the genocide against the Pontic Greeks, Armenians and Assyrians perpetrated by the Young Turks during the First World War it is estimated that two-thirds to three-quarters of all Armenians and Assyrians in the region died, and the Pontic Greeks was pushed to Greece.

  Israel was created out of the Ottoman Empire and the conquering of the Palestinian terretories. The existence of large Arab nation states from the Maghreb to the Levant has since represented a potential threat to Israel which should be neutralised when opportunities arise.

  This line of thinking was at the heart of David Ben Gurion’s policies in the 1950s which sought to exacerbate tensions between Christians and Muslims in the Lebanon for the fruits of acquiring regional influence by the dismembering the country and the possible acquisition of additional territory.

  The Christians are now being systematically targeted for genocide in Syria according to Vatican and other sources with contacts on the ground among the besieged Christian community.

  According to reports by the Vatican’s Fides News Agency collected by the Centre for the Study of Interventionism, the US-backed Free Syrian Army rebels and ever more radical spin-off factions are sacking Christian churches, shooting Christians dead in the street, broadcasting ultimatums that all Christians must be cleansed from the rebel-held villages, and even shooting priests.

  It is now time that the genocide against the Pontic Greeks, Assyrians and Armenians is being recognized, that the Israeli occupation, settlements and violence against the Palestinians stop, and that the various minorities in the area start to live their lifes in peace – without violence and threats from majority populations, or from the West, and then specificially from the US.

  War in the Fertile Crescent
  https://aratta.wordpress.com/2013/11/13/war-in-the-fertile-crescent

  Everyone is free to use the text on this blog as they want. There is no copyright etc. This because knowledge is more important than rules and regulations.

 • Archives

Fra Homo Economicus til Homo Ecologicus

Posted by Sjur Cappelen Papazian on July 28, 2015

Vi står på stupet til vår egen undergang, og vil med dette bli den første dyreart som utsletter seg selv. Vi utrydder allerede dyrearter flere hundre ganger enn hva som er normalt og er ved å endre Jordas klima og miljø. Dette på grunn av måten vi samhandler med den på.

Om man ser på historisk utryddelse av megafauna (dyr over 45 kg), spesielt utenfor den Afro-Eurasiske landmassen, så følger det et distinkt mønster som korrelerer sterkt med spredningen av mennesker og avviker fra andre årsakssammenhenger som for eksempel klimaendringer.

Først Australia for ca. 45 000 år siden, deretter Tasmania for ca. 41 000 år siden (etter at en landbro til Australia ble skapt for 43 000 år siden), Japan for 30 000 år siden, Nord-Amerika for 13 000 år siden, Sør-Amerika ca 500 år senere, Madagaskar for 2000 år siden, New Zealand for 700 år siden, og så videre.

Det armenske høylandet, som også blir sett på som Edens hage, ettersom det var fruktbart og frodig, utgjorde grunnlaget for vår sivilisasjon og har senere blitt kjent som sivilisasjonens vugge. Det er her vi finner Göbekli Tepe, eller Portas-ar, som betyr navle på armensk, verdens første megalittiske tempel og fødestedet for vår religion og sivilisasjon.

Ettersom vi på et stadig høyere nivå hadde behov for å forstå hvem vi er, hvor vi kommer fra og verden rundt oss begynte vi på samme måte som da vi utviklet skriften og matematikken å studere stjernenes rise på himmelen og å skrive ned dette i form av astrologi og mytologi, som senere ble til vitenskap og religion.

I begynnelsen levde vi som jegere og sankere, men vi kom etter hvert til å utvikle jordbruket og temme dyrene. Det var full likestilling mellom kjønnene og vi levde side om side med naturen, som ble sett på som vår felles mor. Ubaid kulturen og Catal Huyuk, som vil si på 6000-tallet f.vt., preges av et egalitært samfunn og primitivt demokrati. Alt dette kom til å endre seg.

Etter hvert som det ble flere mennesker ble det også stadig flere og større konflikter. Mennene underla seg kvinnen og på samme måte som de hadde underlagt seg kvinnen skulle de også underlegge seg Jorda, som i mytologisk forstand blir sett på som å representere kvinnen.

Men med dette begynte vi å underlegge oss det feminine prinsippet i seg selv. Gjennom å fremheve den analytiske eller sekvensielle hjernehalvdelen fremfor den holistiske og simultant bearbeidende skapte vi etter hvert ubalanse i det økologiske systemet vi inngår.

Vi kan lære mye av de erfaringer vi allerede har gjort oss her på Jorda. Vi må ta tak i de punktene hvor vi er svakeste slik at det på nytt blir balanse mellom kreftene. Dette inkluderer full likestilling mellom kjønnene og en gjenoppreising av det feminine prinsippet, både i oss og rundt oss. Vi må behandle både hverandre og resten av naturen med respekt.

Vår politikk må derfor omhandle mer enn å skape grønne arbeidsplasser og grønnmale kapitalismen. Vi trenger å danne grunnlaget for et nytt samfunn og et nytt menneske. Vi må gjenfinne vår rolle i naturen og ta steget fra Homo Economicus, hvor det er pengene som er det sentrale, til Homo Ecologicus, hvor det er reelle og evige verdier som står i sentrum.

Vårt århundre vil bli skjellsettende i verdenshistorien. Vi befinner oss i en sosial, økonomisk og økologisk krise, som ikke kan løses innenfor dagens økonomiske paradigme. Det er vi som må ta valget for hvor neste skritt skal føres.

Valget er vårt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: