Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Vår oppave her på Jorda

Posted by Fredsvenn on May 13, 2015

Ingen har blitt så mye misforstått og misbrukt som Jesus, som døde på korset for oss alle. Men det er ikke lidelsene hans som er det store. Mange har lidd langt verre enn Jesus. Hvor mange armenere ble for eksempel ikke spikra opp på kors under folkemordet på armenerne?

Saken er at han er et eksempel til etterfølgelse. Ikke noe spirituelt renkespill, men som en langhåret “anarkist” som slåss for sannheten, rettferighet og frihet. Han ble korsfestet som politisk opposisjonell mot de som hersket på hans tid, og vi alle bør ta opp korset og fortsette det han startet.

Saken er jo at dagens rike er langt rikere enn det den rikeste romer kunne ha drømt om og at politikerne våre har et langt fastere grep om dagens befolkning enn det selv de romerske keiserne hadde. De kristne har gjort om religionen, slik at den ikke lenger er i opposisjon mot de bestående hierarkiene, men gjort den til et instrument for de rike og mektige.

Du kan ikke tro på både Mammon, eller penger, og Gud, eller de verdier som vi regner som hellige. Men Jesus er ikke noen vanlig opprører. Han representerer våren, livet, det som spirer og gror, og det å gå imot Jesus er det samme som å gjøre slutt på livet, døden.

Det er de to sidene av gudinnen Hel, som både representerer liv, men også død, altså transformasjonen som vi alle går igjennom fra fødsel til død. Jesus er lite annet enn sola, eller den armenske Ara den vakre. Verdens eldste mytologi.

En av de viktigste gudinnene innen rekonstruert proto-indo-europeisk religion var personifiseringen av daggry som den vakre unge kvinnen Hausos. Hun var også gudinnen for våren, involvert i en mytologi vedrørende det nye året, hvor hun ble befridd av en annen gud, som tok livet av en drage. Navnet for vår kommer fra samme rot, noe også ordet for høst gjør. Begjær på sanskrit er vanas, mens navnene Venus og det nordiske Vanir, også stammer fra henne.

Ishara er det hettittiske ordet for avtale, pakt eller lovnad. Ordet blir funnet i de assyriske Kültepe tekstene så langt tilbake som på 1900-tallet f.Kr. og er det tidligste kjente indo-europeiske ord. Hun ble personifisert som edens gudinne. Hun var en kjærlighetsgudinne ofte identifisert med Ishtar og Isis, samt alle de andre kjærlighetsgudinnene, inkludert Hausos. Varianter av navnet opptrer som Ashara og Ushara, som stammer fra Hausos.

I semittiske tradisjoner gikk hun over til å hete Ishtar, men hun ble i Egypt kjent som Isis (Aset) og Osiris (Ausir). Hun ble personifisert som en gudinne for ed, men ble ansett som en gudinne for medisin og helse. De som brøt eden derimot ble straffet hardt.

Den nordiske guden Njörðr, far til Freyr og Freyja, er en gud blant fruktbarhetsgudene, Vanir, et navn som forbindes med den proto-indoeuropeiske gudinnen Hausos (Ha.usos), som er en personifisering av daggry og våren som en vakker ung kvinne, men som også kan sies å ha gitt navnet på høsten. Navnet betyr lys eller skinnende, og har også dannet grunnlaget til navnet Venus. Njörðr levde i Nóatún og er assosiert med havet, vinden, fisken, rikdom og fruktbarhet.

En halo (fra gresk: ἅλως også kjent som nimbus, solring eller månering) er et optisk fenomen skapt av iskrystaller som fører til fargede eller hvite buer og flekker på himmelen. Haloring rundt skygge av fly i tåkesky.Mange haloer opptrer nær solen eller månen, mens andre er synlige andre steder – til og med på motsatt side av himmelen i forhold til solen.

Lucifer, eller hêlêl or heylel, opptrer kun en gang i Bibelen og betyr den skinnende, morgenstjernen, også kjent som Venus eller den som bringer lys. Et tilknyttet navn er Heōsphoros, et navn som betyr “Den som bringer daggry” for morgenstjernen.

Senere kristen tradisjon kom til å benytte seg av ordet for morgenstjernen, lucifer, som et navn på djevelen; slik han var før han falt. Som et har Lucifer blitt et tilnavn på Satan/Djevelen. Dette selv om det latinske navnet aldri kom til å bli brukt ekslusivt, men også ble brukt om andre, inkludert Kristus.

I Isaiah, 14, erobrer den babylonske kongen Nebuchadnezzar II Jerusalem og blir fordømt i en profetisk visjon av profeten Isaiah og blir kalt “Morgen Ha”, som vil si Venus. Ha danner grunnlaget i navnet på armenernes patriark Khaldi, også kjent som Haik (Ha.ik). Khaldi igjen er det samme navnet som blant annet romernes Caelus, den nordiske Hel og den indiske Kali.

Den sumeriske guden Enki, som blant annet skapte menneskene, var guden for vann, intelligens og skapelse, ble avbildet som en mann dekket med fiskeskinn, en representasjon som vitner om hans opprinnelige karakter som en gud av vannet. Hans symboler inkluderte en geit og en fisk, som senere sammen til et enkelt dyr anerkjent som stjernebildet Steinbukken.

Fontenen av Abzu forran hans tempel ga opphav til bruk av fontenene i moskeer og hellig vann i kristne kirker. Synet på vann som et hellig og helligende, rensende element finnes i tro og kult hos nær sagt alle folk. Kilden med sitt «levende vann» er overalt blitt sett på som en åpenbaring av hemmelighetsfulle krefter; det samme gjelder store elver.

Abgallu (Ab = vann, Gal = stor, Lu = mann), er syv sumeriske vismenn, halvguder som sies å ha blitt skapt av Enki for å etablere kultur og gi sivilisasjon til menneskeheten. De tjente som prester og rådgivere til de tidligste kongene av Sumer før flommen og ble sett på som fiskelignende menn. De ble vanligvis representert kledd som menn i fiskeskinn. Navnet overlevde som apkallum brukt til å beskrive en slags prester.

Oannes var navnet gitt av den babylonske forfatteren Berossos på 300-tallet f.Kr. til et mytisk vesen kledd i fiske skinn som lærte menneskene visdom. Det ble skrevet at han bor i Persiabukta, stiger ut av vannet på dagtid og lærer menneskeheten om sivilisasjon. Han og den semittiske guden Dagon ble ansett som identiske. Navnet er den greske formen av det babylonske Uanna, et navn som brukes for Adapa.

Fontenen av Abzu forran hans tempel ga opphav til bruk av fontenene i moskeer og hellig vann i kristne kirker. Synet på vann som et hellig og helligende, rensende element finnes i tro og kult hos nær sagt alle folk. Kilden med sitt «levende vann» er overalt blitt sett på som en åpenbaring av hemmelighetsfulle krefter; det samme gjelder store elver.

Mitra har vært en betegnelse på flere typer hodebekledninger. Betegnelsen ble brukt om en hodebekledning av tøy som ble båret av flere orientalske folk i oldtiden, blant annet runde turbanplagg båret av jødiske yppersteprester. Den inngår som del av embedsdrakten i flere kirker, blant annet i den katolske, ortodokse, anglikanske og svenske kirken.

Mitra betyr å binde sammen, avtale, pakt, lovnad, forholdet mellom tingene, og da tenkes det på en pakt mellom mennesker, men også pakten mellom oss og Gud, eller naturen. Det å drepe ut dyrearter og forurense blir dermed det samme som å bryte pakten og korsfeste Jesus. Og dette gjør vi for å tjene penger?

Vi må leve i fred med hverandre og i harmoni med naturen, noe annet vil være antikrist. Det kommer derfor ikke an på kristendommen og islam, men på hvordan disse religionene benyttes, som visdomskilder eller til legitimering av urett.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: