Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Vår sivilisasjons røtter

Posted by Fredsvenn on November 1, 2014

Mange ting har blitt sagt om armenerne og hvor de indoeuropeiske språkene stammer fra. I dag er forskerne enige i at de enten stammer nord eller sør fra Kaukasus. Uansett kan man se at kulturen stammer fra det sørlige Kaukasus, også kjent som det armenske høylandet.

Man kan si at Portasar, som betyr navlen på armensk, også kjent som Gobekli Tepe på tyrkisk, danner utgangspunktet. Dette sammen med PPNA kulturene, som også er tilknyttet Levanten/Kanaan og natuferne.

Ar betyr sol/ild, lys/belyse, skape/produsere mm. Armensk er et blandet språk mellom urartisk, som vil si det eldste språket i et område som utgjør den nordlige delen av den fruktbare halvmånen, og indoeuropeisk. Armensk befinner seg mellom gresk og sanskrit. Mens armensk utviklet seg på stedet utviklet germansk seg blant de som migrerte.

Sumererne stammer blant annet fra en jordbruksbefolkning som utviklet seg i det armenske høylandet og som migrerte sørover etter oppfinnelsen av jordbruket. Mange sumeriske ord, inkludert ordet for smed, stammer fra urartisk, også kjent som subartisk (Subartu) og hurrisk. Hurrier nedstammer på samme måte fra urier, og Urartu fra Ararat osv.

Mange bra bøker har blitt skrevet av forskere og arkeologer som faktisk har foretatt utgravingene i området, dvs det armenske høylandet. Mye har blitt ødelagt pga krig, fokemord, vandalisme …, men det er nok til å fylle bokhyllene med – og utrolig interessant.

Faren til min eks fra Irak var en av de mest kjente kunstnere og en av de to som bygget opp den moderne irakiske kunsten. Han var venn med arkeologen Max Mallowan, mannen til Agatha Christie, som var en av de første kjente arkeologene som gikk i gang med å utgrave hurriernes/ariernes områder.

Det er det armenske høylandet, det som i dag er kjent som det nordlige Iran, Irak, Syria (Aram) og det sørøstlige Tyrkia, som er deres utgangspunkt, samt utgangspunktet for jordbruk, husdyr, metall mm.

Syrias eldre navn var Aram, som vil si å nedstamme fra ar. Man skal heller ikke se bort fra at navnene til Irak (Uruk) og Iran har etymologisk forbindelse med navnet ar. Germaner nedstammer fra arier – g har kommet i tillegg som en dialektisk omskrivning. Dette er også tilfellet når det kommer til Aries – Væren, bare det at her har v’en kommet i stedet.

Det armenske høylandet danner utgangspunktet for haplogrupper som J1, som er tilknyttet semittene, og J2, som er tilknyttet nordøstkaukasere og de gamle kulturene fra Hellas til India, haplogruppe G, som er tilknyttet sørvest kaukaserne og de tidlig neolittiske kulturene i Europa (Cardium Pottery og LBK), og haplogruppe R1b, som er tilknyttet indoeuropeerne. Man kan finne ut av alder og spredning via blant annet frekvens og variasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: