Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

Vestens forhold til Sørvest Asia, og hva vi bør kreve!

Posted by Fredsvenn on October 10, 2014

Ja, nå vil jeg unnlate å nevne USAs egne planer for de går så langt at man ville ha stemplet meg som konspirator bare jeg hadde sitert noen av planene deres. Norge er stort sett å anse i samme klasse som USA ettersom man bruker nesten en tredjedel på investeringer i USA og ettersom Norge støtter USA i nesten samtlige saker.

Det eksisterer også en konsensus om at det vi gjør er bra, på tross at vi nå i de siste 40 åra har utryddet 50 av alle dyrearter, produserer stadig flere varer som vi bare brenner, inkludert nesten 50 % av all mat vi produserer, forurenser og fostyrrer klima og miljø her på jorda, har et samfunn basert på økende forskjeller mellom rike og fattige mm.

Men, ja, når det kommer til Vesten og deres forhold til folkene i SV Asia, så har det vell aldri vært særlig bra. Romerne angrep, deretter var det bysants, så fulgte korsfarere og derettter kolonisering. I dag er det blant annet kriger og sanksjoner.

SV Asia er opphavet til vår kultur og sivilisasjon, inkludert vårt indoeuropeiske språk, som etter all trolig er en avkommer av urartierne (Aratta/Urartu) og hurrierne, som vil si urbefolkningen i regionen.

SV Asia er også et område med mye olje og andre naturressurser som Vesten er interesserte i å få kontroll over. Den politikken Vesten har ført med USA i spissen har stort sett dreid seg om å styre denne regionen og kontrollere naturressursene der. Til stor ulykke for regionens befolkning, være seg kristne eller muslimer.

Israel ble dannet ut fra hvordan sionistene ser på verden. Tenk deg om russerne kom til Norge for å gjøre det til sist ettersom (hvis det var tilfellet) de bodde her for 2000 år siden. Det er dette som var tilfellet med palestinerne, hvor av 40 % av dem var kristne. I stedet for å vende tilbake som venner og allierte, vendte sionistene til Palestina for å kolonisere og alt hva det bringer med seg.

Det er lite tvil om at Syria har vært skueplass for en ny kald krig mellom øst og vest. CIA var til stede før demonstrasjonene startet og det med planer om å foreta et regimeskifte, noe som det ble laget planer om allerede i 1996, da man planla å gå til krig mot 7 land:

“We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran” – General Wesley Clark. Retired 4-star U.S. Army general, Supreme Allied Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia.

Brzinski jobbet for Carter da han var med å etablere al Qaeda og Mujahedeen i Afghanistan på begynnelsen av 1980-tallet. Og de har vært til pest og plage i ettertid. Ikke så mye for USA (selv om det er det vi gjerne får høre om), men for andre folk, inkludert armenerne, som måtte forsvare seg mot dem i Nagorno Karabakh konflikten på begynnelsen av 1990-tallet.

Brsinki hevder at den beste måten å gå frem på for å få kontroll over regionen er å lage en krise fra Pakistan til middelhavskysten (noe man har klart gjennom å fyre opp under opprørere i Syria, noe som har ført til utviklingen av ISIS), noe som også Bernard Lewis (av Erdvard Said beskrevet som den typiske orientalist) som ønsker å splitte opp SV Asia i mindre lettere styrte enklaver.

Russland og Kina, som har det meste av verden med seg (både Asia, Afrika og Latin Amerika), selv om vi til stadighet for høre at USA representerer det såkalte verdenssamfunnet, har støttet regjeringen i Syria, inkludert Assad. Faktisk fikk de i begynnelsen av konflikten Assad til å følge FN sporet, men ettersom målet var regimeskifte, så hjalp det lite at Assad valgte å følge FN sporet.

Dermed ikke sagt at Russland og Kina ikke er interesserte i å mele sin egen kake, slik Vesten tydeligvis er. Det er det nasjonal realpolitikk dessverre handler om, og årsaken til at Nansen protesterte mot Folkeforbundet. Han var interessert i fred og internasjonalt samarbeid, men så at stormaktene ikke endret sin politikk, men at Folkeforbundet kun ble et skalkeskjul. Det var dette han protesterte mot.

Russland har blant annet en militærbase i Syria. I tillegg kommer at de har tradisjonelt samarbeidet godt med land i SV Asia. De ønsker hverken å miste sin militærbase eller at regjeringene i SV Asia skal bli veltet, noe de frykter vil føre til at fundamentalistiske muslimer kommer til makten.

Free Syrian Army (FSA) som ble hilst velkommen som frigjørere av Vesten var langt fra så frigjørende som det skulle virke som i vestlig media. Blant annet erklærte de at kristne og alewitter enten skulle utryddes eller i det minste ut av Syria. Det er sunni muslimer som blir støttet av de samme som nå støtter ISIL, inkludert Qatar og Saudi Arabia.

Qatar og Saudi Arabia, som nettopp har slått et likhetstegn mellom terrorister og ateister, har ytterst lite å lære syrere om demokrati. Men til tross for dette skal de nå trene opp såkalte moderate opprørere i Syria. Dette samtidig som Tyrkia støtter opp under ISIL og Vesten bomber syrisk infrastruktur og rolig ser på at befolkningen i Kobane blir massakrert. Det burde gå opp et lys for hver og en.

Jeg tror ikke SV Asia takler mer av kolonisering og undertrykking, bomber og drap. Det er ikke der problemet ligger. Man kommer ikke til å knekke de fundamentalistiske kreftene på den måte. Dette ikke aller minst på grunn av at disse kreftene nettopp har oppstått som en reaksjon på den vestlige barbariske politikken som nå på nytt blant annet har knust både Irak og Syria.

Det må fredelige midler til som gjør at ISIS ikke får støtte fra lokalbefolkningen, de må få fryst sine midler og ikke motta flere våpen. Tyrkia må slutte sin med sin støtte til ISIL, noe også Qatar og Saudi Arabia må gjøre. Dette gjelder også for opprørerne/terroristene i Syria. Man må tilbake til FN sporet og la Syria være Syria på lik linje med at Norge er Norge. Hvor godt hadde vi vell likt det om syrere kom til Norge for å utpeke våre nye leder?

I tillegg bør vi støtte befolkningen i SV Asia massivt – gjerne via nødhjelp. Den gjerrige holdningen Norge har vist når det kommer til denne delen av verden, som Norge selv har vært med på å knuse, er fordervelig og tarvelig. Det er langt over ti millioner flyktninger i området og byer ligger øde. Vi har med andre ord vært med på noe av det frykteligste som har funnet sted i moderne tid.

Hva vi har ødelagt av historie og av saker som kunne ha fortalt oss om vår sivilisasjons spede begynnelse er enorme, uvurderlige og uoverskuelige! Denne verden trenger nå at vi for alvor tar tak i klima og miljøpolitikken. Bombing hører fortiden til!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: