Cradle of Civilization

A Blog about the Birth of Our Civilisation and Development

 • Sjur C Papazian

 • FB: Sjur Papazian

 • Recent Posts

 • Categories

 • Armenian Eternal Symbol

 • Forget-me-not

 • The Fertile Crescent

  The Fertile Crescent is a term for an old fertile area north, east and west of the Arabian Desert in Southwest Asia. The Mesopotamian valley and the Nile valley fall under this term even though the mountain zone around Mesopotamia is the natural zone for the transition in a historical sense.

  As a result of a number of unique geographical factors the Fertile Crescent have an impressive history of early human agricultural activity and culture. Besides the numerous archaeological sites with remains of skeletons and cultural relics the area is known primarily for its excavation sites linked to agricultural origins and development of the Neolithic era.

  It was here, in the forested mountain slopes of the periphery of this area, that agriculture originated in an ecologically restricted environment. The western zone and areas around the upper Euphrates gave growth to the first known Neolithic farming communities with small, round houses , also referred to as Pre Pottery Neolithic A (PPNA) cultures, which dates to just after 10,000 BC and include areas such as Jericho, the world’s oldest city.

  During the subsequent PPNB from 9000 BC these communities developed into larger villages with farming and animal husbandry as the main source of livelihood, with settlement in the two-story, rectangular house. Man now entered in symbiosis with grain and livestock species, with no opportunity to return to hunter – gatherer societies.

  The area west and north of the plains of the Euphrates and Tigris also saw the emergence of early complex societies in the much later Bronze Age (about 4000 BC). There is evidence of written culture and early state formation in this northern steppe area, although the written formation of the states relatively quickly shifted its center of gravity into the Mesopotamian valley and developed there. The area is therefore in very many writers been named “The Cradle of Civilization.”

  The area has experienced a series of upheavals and new formation of states. When Turkey was formed in the aftermath of the genocide against the Pontic Greeks, Armenians and Assyrians perpetrated by the Young Turks during the First World War it is estimated that two-thirds to three-quarters of all Armenians and Assyrians in the region died, and the Pontic Greeks was pushed to Greece.

  Israel was created out of the Ottoman Empire and the conquering of the Palestinian terretories. The existence of large Arab nation states from the Maghreb to the Levant has since represented a potential threat to Israel which should be neutralised when opportunities arise.

  This line of thinking was at the heart of David Ben Gurion’s policies in the 1950s which sought to exacerbate tensions between Christians and Muslims in the Lebanon for the fruits of acquiring regional influence by the dismembering the country and the possible acquisition of additional territory.

  The Christians are now being systematically targeted for genocide in Syria according to Vatican and other sources with contacts on the ground among the besieged Christian community.

  According to reports by the Vatican’s Fides News Agency collected by the Centre for the Study of Interventionism, the US-backed Free Syrian Army rebels and ever more radical spin-off factions are sacking Christian churches, shooting Christians dead in the street, broadcasting ultimatums that all Christians must be cleansed from the rebel-held villages, and even shooting priests.

  It is now time that the genocide against the Pontic Greeks, Assyrians and Armenians is being recognized, that the Israeli occupation, settlements and violence against the Palestinians stop, and that the various minorities in the area start to live their lifes in peace – without violence and threats from majority populations, or from the West, and then specificially from the US.

  War in the Fertile Crescent
  https://aratta.wordpress.com/2013/11/13/war-in-the-fertile-crescent

  Everyone is free to use the text on this blog as they want. There is no copyright etc. This because knowledge is more important than rules and regulations.

 • Archives

Archive for January, 2012

Julfa – Den ødelagte byen

Posted by Sjur Cappelen Papazian on January 7, 2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Swastikaens historie

Posted by Sjur Cappelen Papazian on January 2, 2012

Swastika – Wikipedia

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Min religiøse overbevisning

Posted by Sjur Cappelen Papazian on January 2, 2012

https://i1.wp.com/static.theurbn.com/wp-content/uploads/2011/06/cosmos.jpg

If a person loves only one other person and is indifferent to all others, his love is not love but a symbiotic attachment, or an enlarged egotism.

Erich Fromm > Quotes

Erich Fromm Quotes

Erich Fromm – Wikipedia

Erich Fromm pt.1

Erich Fromm pt.2

Top 10 Lao Tzu Quotes Exposed Amazing Quotes by Lao Tzu

Taoism Quotes by Lao-Tzu

Vi ble alle født under det store smellet for 13.7 milliarder år siden. Dette smellet skapte vårt univers, som er et av uendelig mange universer, som dør og blir skapt i det uendelige. Vi er alle stjernestøv og er inkludert i den store helheten vi inngår i. Det som har vært har altid vært der og vil altid komme til å være. Noen kaller det Gud, mens andre kaller det universet.

Mennesket er resultatet av en utvikling som har funnet sted siden livet på planeten jorden ble skapt for nesten 4 milliarder år siden, men oppsto selv for knappe 200.000 år siden. Fra Afrika vandret våre stammødre og -fedre ut fra for 60.000 år siden. De kom til å bosette seg rundt om på hele kloden. Vår egen sivilisasjon oppsto i Gobekli Tepe i Anatolia for 12.000 år siden, mens dagens globale sivilisasjon først nå nylig har oppstått og er ved å utfolde seg.

Menneskets trang til å forstå har gjort at vi har forsøkt å finne ut av vår plass på jorden og hvordan alle ting hører sammen. Mye kan tyde på at det var i Gobekli Tepe at den religion som skulle spre seg i Eurasia først så dagens lys og at det var religionen som dannet grunnlaget for vår sivilisasjon. Senere var det dette som skulle komme til å legge grunnlaget for våre dagers religioner, filosofi og vitenskap.

Mens noen foretrekker å benytte seg av religiøse virkemidler for å forstå livets mysterium er det andre som benytter seg av empiriske metoder. Mens noen benytter seg av induktive metoder er det andre som benytter seg av deduktive. Uansett så forsøker man å finne ut hvordan tingene hører sammen.

Det første var mytologien, som stort sett ble en slags forklaringsmodell for de naturforløp som man så i naturen rundt seg, inkludert vinter- og sommersolverv, og mytologien gjenspeilte naturens gang. For eksempel er jul, påske og pinse de tre viktigste merkedagene i kristendommen.

Mens man forsto sammenhengen mellom naturens gang og mytologien i de tidligere tider har denne kunnskapen etter hvert forsvunnet. Mytologien begynte etter hvert å få et eget liv, noe som etter hvert skulle komme til å legge grunnlaget for skillet mellom den vitenspelige og den religiøse måte å tenke på.

Mens man først benyttet seg av den muntlige fortellertradisjonen gikk man, etter å ha utviklet skriften for omkring 5000 år siden, over til den skriftlige. Mytologiene fikk eget liv og ble til religioner, som viser et høyt nivå av abstraksjon, og til filosofi og senere vitenskap, som består av nøye iakttagelser av verden rundt oss.

Mens man i begynnelsen hadde polyteistiske religioner, slik som hinduisme, åsatro, gresk-, romersk og egyptisk mytologi, utviklet man etter hvert monoteistiske religioner, slik som zoroastrisme, jødedommen, kristendommen, islam og bahá’í. Forskjellen er graden av abstraksjon og sentraliseringen av makt.

Krisendommen bevarte store deler av de tidligere tiders mytologi, noe som blant annet har ført til at man har begynt å sette sammen et evangelium Q (q av tysk quelle som betyr kilde), som er et hypotetisk tapt evangelium, eller et evangeliefragment, som kan fortelle oss om hvem Jesus egentlig var. Man forsøker med andre ord å skille mellom det mytologiske og det historiske.

Uansett så er det viktig å få øye på hva religionen, filosofien og vitenskapen forsøker å få oss til å forstå.

Hva som er i vårt indre er også å finne i det ytre. Mikrokosmos og makrokosmos er ikke kun speilbilder av hverandre, men fletter seg sammen, sik at en hver av oss blir som en dør til et helt univers. Alt er ett og ett er alt.

Men vi er ikke kun deler av helheten. Vi inngår i helheten. Vi er alle individer med vår egen subjektive oppfattelse av det objektive universet vi lever i, og som vi kan oppnå høyere innsikt om gjennom dialog og forståelse. Toleranse og evnen til å lytte er derfor essensiel.

Vi har både trang til å ville leve og overleve og til å tilpasse oss den verden vi lever i. Selvoppholdelsesdriften og evnen til å inngå i en høyere helhet er to sider av samme sak. Begge deler må til for at vi skal kunne realisere oss selv og leve fullverdige liv. Uansett så er det kjærlighet til hverandre og til universet som gir oss viljen til å leve og som binder oss sammen.

Kjærlighet er livets essens. Overalt i universet befinner denne livskraften seg. Vi trenger bare å åpne oss for den. Frykt, på den annen side, får oss til å lukke oss og hindrer oss fra å motta denne livsnødvendige eliksiren. Vi får en selvdestruktiv atferd og hindrer oss selv fra å delta i det større fellesskapet. Både det universelle, hvor i alt inngår, og det dannet av mennesker.

http://freesci.files.wordpress.com/2009/12/biocomplexity_spiral.jpg?w=645

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Complex_systems_organizational_map.jpg/320px-Complex_systems_organizational_map.jpg

Introduction to Complex Systems

Complex systems

Daisyworld pt.2: Gaia and Daisyworld

Daisyworld pt.3: Self regulation

Daisyworld Pt.4: Gaia theory and the real world

Gaia hypothesis – Wikipedia

Fritjof Capra: “Vendepunktet”

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: